Přihláška na Závody kočárků 5. 4. 2020

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Odesláním přihlášky resp. účastí na Závodech kočárků dávám souhlas k pořízení foto+video záznamů a jejich následné publikaci. Také jsem si vědom/a toho, že v průběhu závodů nesu za sebe a své děťátko plnou odpovědnost.